Đồ án cơ sở chi tiết máy HỘP GIẢM TỐC THIẾT KẾ HỘP GIẢM TỐC (BÁNH RĂNG TRỤ - RĂNG THẲNG): ĐỀ 1 – PHƯƠNG ÁN 9 năm 2021

Đồ án cơ sở chi tiết máy HỘP GIẢM TỐC THIẾT KẾ HỘP GIẢM TỐC (BÁNH RĂNG TRỤ - RĂNG THẲNG): ĐỀ 1 – PHƯƠNG ÁN 9 năm 2021
MÃ TÀI LIỆU 100700600027
NGUỒN huongdandoan.com
MÔ TẢ 100Mb bao gồm file: File thuyết minh (pdf) + File bản vẽ lắp HGT bánh răng trụ thẳng dwg. + File bản vẽ lắp HGT bánh răng trụ thẳng dpf. + File bản vẽ trục dẫn dwg. + File bản vẽ trục dẫn dpf.... THIẾT KẾ HỘP GIẢM TỐC (BÁNH RĂNG TRỤ - RĂNG THẲNG) Và nhiều tài liệu tham khảo liên quan
GIÁ 490,000 VNĐ
ĐÁNH GIÁ 4.9 17/08/2022
9 10 5 18590 17500
Đồ án cơ sở chi tiết máy HỘP GIẢM TỐC THIẾT KẾ HỘP GIẢM TỐC (BÁNH RĂNG TRỤ - RĂNG THẲNG): ĐỀ 1 – PHƯƠNG ÁN 9 năm 2021 Reviewed by admin@doantotnghiep.vn on . Very good! Very good! Rating: 5

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY

BỘ MÔN CHI TIẾT MÁY

ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY

ĐỀ 1 – PHƯƠNG ÁN 9 

MỤC LỤC

Năm 2021


PHẦN 01: TÍNH TOÁN CÔNG SUẤT VÀ TỐC ĐỘ TRỤC CÔNG TÁC...........................................1

I. Tính toán vít tải....................................................................................................................................1

1. Cho trước thông số đầu vào. ..............................................................................................................1

2. Tính.......................................................................................................................................................1

Phần 02: CHỌN ĐỘNG CƠ PHÂN PHỐI TỈ SỐ TRUYỀN ..................................................................2

1. Thông số đầu vào.................................................................................................................................2

2. Chọn động cơ điện...............................................................................................................................2

3. Phân phối tỉ số truyền:........................................................................................................................2

4. Bảng thông số kỹ thuật hệ thống truyền động ..................................................................................3

PHẦN 3: TÍNH BỘ TRUYỀN NGOÀI .....................................................................................................4

BỘ TRUYỀN ĐAI THANG ...................................................................................................................4

1. Thông số đầu vào: ...............................................................................................................................4

2. Tính toán thiết kế bộ truyền đai thang..............................................................................................4

PHẦN 4: BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG .....................................................................................................7

BÁNH RĂNG TRỤ THẲNG .................................................................................................................7

1. Thông số đầu vào: ...............................................................................................................................7

2. Tính toán chi tiêu độ bền tiếp xúc: ....................................................................................................7

3. Tổng kết các thông số bộ truyền bánh răng....................................................................................13

PHẦN 5: KHỚP NỐI TRỤC....................................................................................................................14

1. Xác định kích thước khớp nối ..........................................................................................................14

2.Lực tác dụng của khớp nối ...............................................................................................................14

PHẦN 6: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ TRỤC, CHỌN THEN ..................................................................15

1. Chọn vật liệu:.....................................................................................................................................15

2. Xác định tải trọng tác dụng lên trục:...............................................................................................15

PHẦN 7: CHỌN Ổ LĂN...........................................................................................................................26

1. Thông số đầu vào: .............................................................................................................................26

2. Tính toán ổ lăn: .................................................................................................................................26

PHẦN 8 TÍNH TOÁN VỎ HỘP VÀ CÁC CHI TIẾT PHỤ .................................................................29

PHẦN 9 DUNG SAI ..................................................................................................................................31

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................................................32

   • Tiêu chí duyệt nhận xét
    • Tối thiểu 30 từ, viết bằng tiếng Việt chuẩn, có dấu.
    • Nội dung là duy nhất và do chính người gửi nhận xét viết.
    • Hữu ích đối với người đọc: nêu rõ điểm tốt/chưa tốt của đồ án, tài liệu
    • Không mang tính quảng cáo, kêu gọi tải đồ án một cách không cần thiết.