HƯỚNG DẪN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CƠ KHÍ THIẾT KẾ MÁY

HƯỚNG DẪN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CƠ KHÍ THIẾT KẾ MÁY

Trả lời tốt được 3 câu hỏi trên sẽ dẫn đến thành công và giúp sinh viên giải quyết được những lúng túng.

Làm gì ?  Nhiệm vụ được giao hoặc tự mình xác định cần phải giải quyết.

Làm như thế ?  Phần này bao gồm những ý chính như sau:

 • Tổng hợp, phân tích, đánh giá những cái người khác đã làm (trong nước và quốc tế).
 • Ghi chép lại các tài liệu tham khảo, website, phần mềm … tham khảo để trích dẫn và để xếp vào phần phụ lục.
 • Đề xuất ra phương án giải quyết của mình. Chứng minh, lí giải vì sao chọn phương án như thế.
 • Thiết kế chi tiết theo đề xuất của mình.

Kết quả ra sao

 • Kết quả mình đã làm như các kết quả điều tra, kết quả phần cứng, phần mềm, các biểu bảng, hình vẽ…),
 • Đánh giá kết quả, so sánh với ý muốn ban đầu, so sánh với kết quả của người khác…
 • Đề ra phương hướng khắc phục những cái chưa giải quyết được …

Với tư duy của 3 câu hỏi trên, các bạn sinh viên sẽ yên tâm thoát khỏi sự lúng túng.

Các bước tiến hành khi làm đồ án tốt nghiệp

 1. Nghiên cứu sơ bộ tài liệu và đề tài, sau đó viết đề cương (sơ bộ) của đồ án và thông qua giáo viên hướng dẫn. Đề cương sẽ giúp sinh viên khái quát vấn đề trước khi đi vào chi tiết. Cái tổng thể phải được hình dung trước, làm trước cái chi tiết.
 2. Tiến hành nghiên cứu lí thuyết, làm thực nghiệm theo nội dung đề tài đã được vạch ra trong đề cương. Vừa làm vừa viết đồ án để kịp thời gian và dễ xử lí.
 3. Báo cáo sơ bộ với thầy giáo hướng dẫn tình hình thực hiện đề cương và kết quả nghiên cứu.
 4. Hoàn chỉnh đồ án tốt nghiệp.
 5. Nộp đồ án cho thầy hướng dẫn duyệt lần cuối.
 6. Nộp đồ án cho bộ môn hoặc khoa.
 7. Chuẩn bị bảo vệ tốt nghiệp: chuẩn bị power point, bảo vệ thử, viết tóm tắt nội dung bảo vệ, chuẩn bị máy tính và máy chiếu( mượn ở khoa) , bản vẽ các loại ...

Trình bày đồ án tốt nghiệp

Đồ án là thể hiện kết quả cuối cùng của cả quá trình làm đồ án tốt nghiệp. Báo cáo Đồ án tốt nghiệp là một cơ sở quan trọng để các thầy giáo và hội đồng chấm điểm.

 • Chữ viết qui định là New Time Roman, cỡ chữ 13 như dòng chữ này, cách dòng đơn.

Hoặc chữ  Arial, cỡ chữ 12, cách dòng đơn như dòng này.

 • Khổ giấy A4, lề trái 4,0 cm, lề phải 2,5 cm, lề trên: 2,0 cm, lề dưới: 2,0 cm như mẫu bản hướng dẫn này.

Thời gian nộp đồ án

Phải cụ thể và có tiến độ nộp báo cáo (phải xong hết)

Đề cương viết đồ án

Dựa vào nội dung bố cục đồ án và yêu cầu tại các phần 3, 4 của các bước tiến hành làm đồ án tốt nghiệp, sinh viên cần lập đề cương viết đồ án cho thầy hướng dẫn kèm theo báo cáo kết quả đã làm để thầy giáo có thể chỉnh sửa, hướng dẫn và tháo gỡ khó khăn gặp phải. Đề cương này đóng vai trò quan trọng, giúp sinh viên có một khung tổng quát về đồ án của mình, sau đó mới viết chi tiết.

Bố cục đồ án tốt nghiệp

Nội dung đồ án có thể gồm nhiều phần. Trong đó một số phần có thể có nhiều chương.  Sau đây là một số gợi ý để sinh viên tham khảo.

 • Nhiệm vụ đồ án có thể là tổng hợp của nhiều phần như sau:
 • Thiết kế một máy công tác, một dây chuyền sản xuất ...
 • Xây dựng một hệ thống tin học tương đối hoàn chỉnh.
 • Phân tích - thiết kế hệ thống, lập chương trình ...
 • Thiết kế và thi công mạch điện tử (phần cứng),
 • Đọc tài liệu và tổng hợp kiến thức,
 • Khai thác phần mềm, viết tài liệu hướng dẫn sử dụng.Như vậy một đồ án, đồ án có khi chỉ là đọc sách, tổng hợp biên tập lại sao cho dễ hiểu, tổng quan, đầy đủ với các phân tích của sinh viên, không nhất thiết phải ra một phần mềm, một cái máy.
 • Lời cảm ơn: thầy giáo hướng dẫn và các cán bộ hỗ trợ, các cơ sở đào tạo liên quan ...
 • Phần mục lục.
 • Chương 1.    Giới thiệu chung về máy .......... Bối cảnh ra đời. Nhu cầu thực tiễn về sản xuất hoặc NCKH.
 • Chương 2.   Tổng hợp kiến thức liên quan đến máy ..................
 • Chương 3.  Nhiệm vụ, các phương án thực hiện khác nhau và so sánh, đánh giá lựa chọn một giải pháp ...................... thích hợp.
 • Chương 4.  Thiết kế và thực hiện phương án . Báo cáo kết quả thực nghiệm và sản phẩm (phần mềm, phần cứng) và đánh giá kết quả.  Đây là phần thể hiện thành quả của sinh viên nên là phần quan trọng nhất, cần nói rõ kết quả đã đạt được do chính sinh viên làm ra để các thầy dễ đánh giá.
 • Chương 5.  Kết luận và định hướng phát triển tiếp .
 • Phần phụ lục:
 • Cụm từ điển giải thích thuật ngữ tiếng Anh có liên quan.
 • Tài liệu tham khảo (kể cả các đồ án năm trước). Nên ghi theo thứ tự: Tên tác giả (1 dòng) Tên sách, bài..., Nhà xuất bản, Năm xuất bản.
 • Danh mục các địa chỉ website liên quan đến đồ án.
 • Thư mục và nội dung đĩa mềm kèm theo (nếu có).
 • XI. GIỚI THIỆU NỘI DUNG CÁC CHƯƠNG TRONG ĐỀ TÀI:
 • Chương I: Tổng quan của đề tài.
 • Chương II: Tổng quan về công nghệ
 • Chương III: Phương pháp nghiên cứu
 • Chương IV: Cơ sở lý thuyết khảo sát các thông số công nghệ và sự ảnh hưởng của nó
 • Chương V: Kết quả thực nghiệm sự ảnh hưởng của một số thông số công nghệ.
 • Chương VI: Kết luận và hướng phát triển của luận văn.
 • Các tài liệu tham khảo.
 • Phụ lục. 

Tên tác giả, năm công trình xuất bản, tên tài liệu (bài báo/công trình khoa học, sách…), (tên tạp chí, tập bao nhiêu), Nhà xuất bản, (Nơi xuất bản), bao nhiêu trang (sách, báo cáo) hoặc từ trang bao nhiêu đến trang bao nhiêu.

Tác giả (hoặc nhiều tác giả trùng tên họ) có nhiều công trình/bài báo trong 1 năm nên đánh ký hiệu a, b, c… Ví dụ:

 • Lưu ý 2: phân lượng giữa các phần viết phải cân đối. Phần IV là phần sinh viên làm phải chiếm số trang cân xứng, đủ lớn. Tránh sự mất cân đối là phần tổng hợp kiến thức (thường là dịch sách, chép từ tài liệu tham khảo) thì viết nhiều còn phần thiết kế thì ít. Điều này rất kị:  người chấm hiểu rằng sinh viên không có gì sáng tạo mới, chỉ đi chép ở sách ra.

Về cách viết cho sản phẩm (phần mềm, phần cứng...) của sinh viên: Nhiều sinh viên lúng túng khi thấy các công cụ tin học đã làm giúp cho mình gần hết nên không biết viết gì nữa. Điều đó thể hiện sinh viên chưa nắm rõ mục đích của đồ án tốt nghiệp. Sinh viên cần phải viết rõ quá trình thiết kế phần mềm, phần cứng của mình chứ không chỉ là mô tả sử dụng và mô tả chức năng phần mềm của mình. Viết sao cho người khác không biết gì, các bạn sinh viên khác sau khi đọc đồ án của mình cũng có thể thực hiện lại được. Với mục đích như vậy các bạn có thể sản xuất ra nhiều trang đồ án có giá trị.

Nhiệm vụ đề tài:

 1. Tìm hiểu ………………..
 2. Tìm hiểu cấu tạo và nguyên lí ……………...
 3. Thiết kế chế tạo máy ………………..(bán tự động và tự động hóa hoàn toàn).
 4. Tối ưu hóa ………………..

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ

doantotnghiep.vn@gmail.com

Gửi thắc mắc yêu cầu qua mail

094.640.2200

Hotline hỗ trợ thanh toán 24/24
Hỏi đáp, hướng dẫn