QUY ƯỚC HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP LẬP QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ

QUY ƯỚC HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI LẬP QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ

Phần bản vẽ:

Bản vẽ chi tiết:

Sinh viên :

Nghiên cứu bản vẽ được giao.

Phát hiện những chổ sai hoặc thiếu

Thông qua GV những vấn đề chưa rõ.

Mọi điều chỉnh phải tuân thủ theo giáo viên hướng dẫn.

Vẽ lại bản vẽ chi tiết theo đúng qui ước vẽ kỹ thuật – Dung sai- Đo lường.

Nếu là khổ giấy A1  thì chia khổ A0 ra thành 2 khổ giấy A1 trên đó gồm có bản vẽ chi tiết và bản vẽ lồng phôi. Lưu ý: SV không được cắt đôi bản vẽ mà phải để nguyên bản vẽ A0 vì để dễ dàng khi treo bản vẽ lên bảo vệ trước hội đồng.

Khung tên : theo sổ tay CN CTM (tùy theo tài liệu nhưng phải đúng tỉ lệ và tiêu chuẩn kỹ thuật )

Bản vẽ chi tiết lồng phôi.

Giống như bản vẽ chi tiết (không được bỏ hình nào trên bản vẽ chi tiết)

Bề mặt nào gia công phải vẽ lượng dư.

Lượng dư chỉ thể hiện ở những hình biểu diễn rõ kích thước lượng dư.

Lượng dư vẽ bằng màu đỏ (gạch chéo 45°)

Kích thước phôi phải ghi kích thước tổng cộng.

Kích thước phôi phải ghi kích thước ± (tra bảng)

Ghi thêm kích thước lượng dư.

Kích thước phôi chỉ ghi những kích thước liên quan đến việc chế tạo phôi.

Ghi yêu cầu kỹ thuật ? để chế tạo phôi không có phế phẩm

Vd: yêu cầu kỹ thuật phôi đúc  thì yêu cầu kỹ thuật là không bị rỗ đúc, rỗ co, chai cứng..

Khổ giấy qui định như bản vẽ chi tiết.

Khung tên giống như bản vẽ chi tiết.

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ

doantotnghiep.vn@gmail.com

Gửi thắc mắc yêu cầu qua mail

094.640.2200

Hotline hỗ trợ thanh toán 24/24
Hỏi đáp, hướng dẫn