HƯỚNG DẪN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

HƯỚNG DẪN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

 

QUI TRÌNH THỰC HIỆN BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

 

BƯỚC 1: SINH VIÊN TREO BẢN VẼ.

BƯỚC 2: CHUẨN BỊ MÔ HÌNH (NẾU CÓ).

BƯỚC 3: SINH VIÊN TỰ GIỚI THIỆU VỀ MÌNH, TÊN ĐỀ TÀI VÀ GVHD.

BƯỚC 4: THƯ KÝ ĐỌC NỘI DUNG NHẬN XÉT CỦA GVHD.

BƯỚC 5: CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG ĐỀ NGHỊ SINH VIÊN ĐƯỢC TRÌNH BÀY

BƯỚC 6: ĐẠI DIỆN NHÓM HOẶC CÁ NHÂN TRÌNH BÀY PHẦN NHIỆM VỤ CHUNG, MÔ PHỎNG, CHẠY MÔ HÌNH (NẾU CÓ)…VV CÓ THỂ SINH VIÊN TRÌNH BÀY BẰNG MÁY CHIẾU.

BƯỚC 7: TỪNG SINH VIÊN TRÌNH NHIỆM VỤ CỦA MÌNH.

BƯỚC 8: CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG ĐẶT CÂU HỎI, SINH VIÊN GHI LẠI CÁC CÂU HỎI VÀO PHIẾU.

BƯỚC 9: SINH VIÊN TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI CHUNG VÀ RIÊNG CỦA MỖI SINH VIÊN.

BƯỚC 10: CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ ĐIỂM.

BƯỚC 11: THƯ KÝ TỔNG HỢP PHIẾU ĐIỂM VÀ GHI BIÊN BẢN.

BƯỚC 12: SINH VIÊN THU BẢN VẼ XẾP CHO VÀO SƠMI CÙNG THUYẾT MINH CUỐI BUỒI NỘP CHO KHOA CÙNG VỚI MÔ HÌNH(NẾU CÓ).

BƯỚC 13: THƯ KÝ CÔNG BỐ ĐIỂM CHO TỪNG SINH VIÊN

 

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ

doantotnghiep.vn@gmail.com

Gửi thắc mắc yêu cầu qua mail

094.640.2200

Hotline hỗ trợ thanh toán 24/24
Hỏi đáp, hướng dẫn