Hộp giảm tốc 1 cấp bánh răng trụ - răng thẳng răng nghiêng đường kính trục dẫn 30

MÃ TÀI LIỆU 100700600015
NGUỒN huongdandoan.com
MÔ TẢ 100Mb bao gồm tất cả file CAD, 2D, thuyết minh, bản vẽ nguyên lý, thiết kế, các chi tiết trong hộp giảm tốc, kết cấu, động học hộp giảm tốc! và nhiều tài liệu liên quan đến thiết kế chi tiết máy.....
GIÁ 100,000 VNĐ
ĐÁNH GIÁ 4.9 21/01/2020
9 10 5 18590 17500
Hộp giảm tốc 1 cấp bánh răng trụ - răng thẳng răng nghiêng đường kính trục dẫn 30 Reviewed by admin@doantotnghiep.vn on . Very good! Very good! Rating: 5

Hộp giảm tốc 1 cấp bánh răng trụ - răng thẳng răng nghiêng đường kính trục dẫn 30g, hộp giảm tốc đồng trục, khai triển , thuyết minh,  nguyên lý Hộp giảm tốc, quy trình sản xuất Hộp giảm tốc, kết cấu Hộp giảm tốc, động học hộp giảm tốc!

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM  KỸ THUẬT TP. HCM

                                           KHOA  KỸ THUẬT CƠ SỞ

                                           BỘ MÔN:CHI TIẾT MÁY.ĐỒ ÁN MÔN HỌC

CHI TIẾT MÁY

                                                Giáo viên hướng dẫn :DƯƠNG ĐĂNG DANH

                                                Sinh viên thực hiện:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM  KỸ THUẬT TP. HCM

KHOA  KỸ THUẬT CƠ SỞ

BỘ MÔN:CHI TIẾT MÁY.

 

MỤC LỤC

 

Đề bài                                                                                                                            

I.CHỌN ĐỘNG CƠ VÀ PHÂN PHỐI TỈ SỐ TRUYỀN                                                                 II.THIẾT KẾ CÁC BỘ TRUYỀN

 1. Thiết kế bộ truyền động đai thang  
 2. Thiết kế bộ truyền bánh răng cấp nhanh                                                        
 3. Thiết kế bộ truyền bánh răng cấp chậm                                                          

III.TINH TOÁN THIẾT KẾ TRỤC VÀ THEN                                                                             

 1. Trục I                                                                                                           
 2. Trục II                                                                                                             
 3. Trục III                                                                                                            
 4. Tính chính xác trục                                                                                         
 5. Tính then                                                                                                         

IV. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ Ổ TRỤC

 1. Trục I                                                                                                               
 2. Trục II                                                                                                            
 3. Trục III                                                                                                            
 4. Vẽ kết cấu trục                                                                                              

 V.CẤU TẠO HỘP VỎ VÀ CÁC CHI TIẾT KHÁC                                                                 

Trường ĐH‑SPKT     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT    NAM

Bộ môn NL‑ CTM                    ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC

       š & ›                                          œ & 

 

                                   ĐỒ ÁN MÔN HỌC CHI TIẾT MÁY

                                                    -----µµµ----

 

A .Đầu đề: THIẾT KẾ TRẠM DẪN ĐỘNG CƠ KHÍ

 1. Sơ đồ động

Gồm:

1-Động cơ điện

2-Bộ truyền đai thang

3-Hộp giãm tốc

4-Nối trục

5-Xích tải

 II Các thông số ban đầu.

 1. Lực  vòng trên xích tải :       2P(N)     : 3200
 2. Vận tốc xích tải :       V(m/s)  :   0,8
 3. Số răng đĩa xích:                    Z(răng ):   11
 4. Bước xích                                  t(mm)    :90

           e.   Số năm làm việc                   a(năm)   :    5

Ghi chú:   Năm làm việc 300 ngày , ngày 2 ca, 1 ca 8 giờ

                      Sai số cho phép về tỉ số truyền Di =2¸3%

III.Đặc điểm của tải trọng .

 • Va đập nhẹ.    
 • Quay một chiều.

 

B.Khối lượng cụ thể.

 • Một bản thuyết minh về tính toán.
 • Một bản vẽ lắp hộp giảm tốc (khổ Ao).
 • Một bảng vẽ chế tạo (khổ A3 ­hoặc A4)

 Sinh viên thực hiện:

 Giảng viên hướng dần :DƯƠNG ĐĂNG DANH.             

                           

 

BẢN THUYẾT MINH

ĐỒ ÁN MÔN HỌC CHI TIẾT MÁY-THIẾT KẾ TRẠM DẪN ĐỘNG CƠ KHÍ.

 

A.Các thông số.

             +Lực vòng trên xích tải: 2P = 3200 (N).

             +Vận tốc xích tải          : V = 0,8 (m/s).

1.Chọn động cơ:

              Gọi N  : Công suất trên xích tải.

                     h   : Hiệu suất chung.

                     Nct : Công suất làm việc.

             Ta có             Nct =-
           trong đó         N  =-=--(kw)

                      

                                    h =hđ.h2br.h4ol. hnt.
           Theo bảng (2-1).

                   -đ =0,94        => Hiệu suất của bộ truyền đai

                    -br =0,97   => Hiệu suất bộ phận truyền bánh răng.

                    -ol =0,995 => Hiệu suất một cặp ổ lăn.

-nt =1   =>Hiệu suất của khớp nối với tải xích.

                    h   =-
                =>Nct =--(kw)

-Theo nguyên lý làm việc thì công suất động cơ phải lớn hơn công suất   làm   việc (ứng với hiệu suất của động cơ) do đó ta phải chọn động cơ có công suất lớn hơn công suất làm   việc.

-Theo bảng 2P động cơ không đồng bộ 3 pha kiểu A02(A0p2)

 

 

-Vậy ta chọn động cơ ký hiệu A02-41-4 công suất động cơ Nđc=4(kw) số vòng quay động cơ là 1450 vòng/phút,hiệu suất 86%.

2.Phân phối tỉ số truyền.

    -Trạm dẫn động cơ khí gồm có 2 bộ truyền.

    -Bộ truyền ngoài hộp :Bộ truyền đai

    -Bộ truyền trong hộp 2 cấp bánh răng trụ răng nghiêng.

 

                                    i =-.

                nđc : Số vòng quay của động cơ.

                nxt    : Số vòng quay của xích tải.

                nxt =-- (vòng/phút).

                i=-

    + ih  :Tỉ số truyền của các bộ truyền trong hộp.-

    +inh :Tỉ số truyền của các bộ truyền ngoài hộp (đai).

    Ta có:

               ih  = in.ic = - -11,96
               inh = -

       =>   ich  = in.ic. iđ

chọn      iđ= (2¸3) => iđ = 2,5

               ih   =-

               ih     =  in.ic =11,96
               in    =  (1,2¸1,3) ic => ic =-.

         => ic     =  3,15
               in     =  3,8.  

      tỉ số truyền.
                                     in = 3,8.

                         ic = 3,15.
                         iđ = 2,5.
 

 

Trục động cơ

I

II

III

IV

 

i

iđ = 2,5

in = 3,8

ic = 3,15

int = 1

n

1450

580

152,63

48,45

48,45

N

2,94

2,76

2,66

2,57

2,54

Mx

19363,45

45444,83

166435,17

506573,79

500660,48

                 


                         
 

 

 

 

 

 

 

 

B.Thiết kế bộ truyền đai

1.Chọn loại đai:

 Giả thiết vận tốc của đai v > 5 m/s N=2,94 kW,có thể dùng đai loại A hoặc O hoặc H.

Ta tính cả ba phương án ,chọn phương án nào có lợi hơn.

 • Tiết  diện đai                                                           O                   A                H 
 • Kích thước tiết diện đai a*h (m) (bảng 5-11)    10-6             13-8           17-10,5
 • Diện tích tiết diện F (mm)                               47                    81                  138

2/ Định đường kính bánh đai nhỏ : theo bảng 5-14

            D mm                                                                 100                  140               200

            Kiểm nghiệm vận tốc của đai

            V =  = 0,0759D1 (m/s)                   7,6                  10,64             15,2         

(m/s)

3/ Đừơng  kính của bánh đai lớn

             = 1,96D1 (mm)               245                  343                490

Chọn Dtheo tiêu chuẩn bảng (5-15): (mm)                 250                  360                  500

Số vòng quay thực của n(trục bị dẫn ):

   =  (vòng/phút)     568                  553                  568                

 • Tỉ số truyền  i =                                              2,55               2,62                  2,62     

4/ Chọn sơ bộ khoản cách trục A theo công thức (5-16)

                        A = (mm)                                      250                360                   500

5/ Tính chiều dài đai(L)theo khoảng cách trục A sơ bộ:

            L= (mm)             1072              1539                 2145

 • Chọn L theo tiêu chuẩn bảng (5-12): (mm)         1085              1533                 2240
 • Kiểm nghiệm số vòng chạy u trong 1 giây

             U=                                                                7,0                6,9                    6,8

                 Đều nhỏ hơn U=10

 

6/ xác định chính xác khoảng cách trục A theo chiều dai đai L

                A=

                A (mm)                                                                 257              357                   550

            Vậy khoảng cách Athỏa diều kiện

                khoảng cách nhỏ nhất cần thiết để mắc đai

A-= A - 0.015L  (mm)                                           241              355                  516

 • Khoảng cách lớn nhất cần thiết để tạo lực căng

A-= A + 0.03L    (mm)                                          290              403                  617

7/ Tính góc ôm-

-

- thỏa điều kiện -

8/Xác định số đai cần thiết(z):

Chọn ưng suất căng ban đầu -=1,2(N/mm-) và theo D-tra bảng (5-17) tìm được ứng - cho phép N/mm-                                                                  1,65                 1,7                 1,74

            Các hệ số

 • Hệ số tải C- (bảng 5-6)                                            0,9                 0,9                   0,9
 • Hệ số ảnh hưởng đến -                                      0,92              0,89                  0,92
 • Hệ số ảnh hưởng đến vận tốc-                             1,0                 1,0                   0,94

-                                                       6,0                2,5                    1,0

9/ Định các kích thước chủ yếu của bánh đai    

................................................................

.........................................

Dự kiến góc -(kiểu 36000).

Hệ số khả năng làm việc tính theo công thức (8-1) trang 158.

             -

              n=48,45 vòng/phút.

              h=24000(giờ).

             Q=(KvR+mAt)KnKt công thức (8-6).

Hệ số m=1,5 (bảng 8-2),trang 161.

             Kt=1 tải trọng tĩnh (bảng 8-3)trang 162.

             Kn=1 nhiệt độ làm việc dưới 1000 (bảng 8-4) trang 162.

             Kv=1 vòng trong của ổ quay (bảng 8-5) trang 162.

             +RE=- =-           

        -     +RF=-=-

             +SE=1,3REtg-=520,3N.

             +SF=1,3RFtg-=732N.

Tổng lực chiều dọc trục.

              +At=SE-Pa4-SF= -787,7N

Như vậy lực At hướng về gối trục bên trái (E).

            QE=(1-520,3+1,5-787,7) --1-1=1701,85N=170,185daN

            QF=(1-732+1,5-787,7) -1-1=1913,55N=191,355daN

              CE=191,355- (48,45-24000)0,3 =12632

Ứng với d=50mm tra bảng 17P lấy loại ổ ký hiệu 36210 với Cbảng=54000,đường kính ngoài D=90mm,chiều rộng B=20mm ổ bi đỡ chặn cỡ nhẹ tải trọng tĩnh cho phép.

              Q1=2800 (daN)

              n1=8000 vòng/phút.    

*Chọn kiểu lắp ổ lăn.

 Để cố định ổ bi cũng như chọn kiểu lắp ổ trên trục và trong vỏ hộp ta có thể chọn theo chương 8.

+Đai ốc và đệm cách.

+Đệm chắn 1 đầu.

+Vòng hãm lò xo

*Cố định trục theo phương dọc trục.

Để cố định theo phương dọc trục có thể dùng nắp ổ và điều chỉnh khe hở của ổ bằng các tấm đệm kim loại giữa nắp ổ và thân hộp giảm tốc.Nắp ổ lắp với hộp giảm tốc bằng vít(đai ốc)loại này dùng để lắp ghép.

*Bôi trơn ổ lăn.

Bộ phận ổ được bôi trơn bằng mỡ ,vì vận tốc bộ truyền bánh răng chậm,không thể dùng phương pháp bắn toé để hắt dầu trong hộp vào bôi trơn bộ phận ổ .Có thể dùng mỡ loại T ứng với nhiệt độ làm việc từ -và vận tốc dưới 1500 vòng/phút.Lượng mỡ chứa 2/3 chỗ rộng của bộ phận ổ .Để mỡ không chảy ra ngoài và ngăn khômg cho dầu  rơi vào bộ phận ổ ,nên làm vòng chắn dầu.  

*Che kín ổ lăn.

Để khe kín các đầu trục ra,tránh sự xâm nhập của bụi bặm và tạp chất vào ổ,cũng như ngăn mỡ chảy ra ngoài,ở đây dùng loại vòng phớt là đơn giản nhất,bảng 8-29 cho kích thước :

Trục I:Phớt có d1=36 mm,d2=34 mm,D=48 mm,a=9 mm,b=6,5 mm

Trục II:Phớt có d1=46 mm,d2=44 mm,D=64 mm,a=9 mm,b=6,5 mm

Trục III:Phớt có d1=46 mm,d2=44 mm,D=64 mm,a=9 mm,b=6,5 mm

G.CẤU TẠO VỎ HỘP VÀ CÁC CHI TIẾT MÁY KHÁC

Chọn vỏ hộp đúc , mặt ghép giữa nắp và thân là mặt phẳng đi qua đường

làm các trục để việc lắp ghép được dễ dàng.Bảng (10-9) cho ta tính được kích thước các phần tử cấu tạo vỏ hộp sau đây.

Chiều dày thành thân hộp : d=0,025-A+3 (mm) , tra bảng (10-9).

Khoảng cách trục A=226mm=>-

Ta lấy d = 9 mm  

Chiều dày thành nắp hộp.

-

dod1 <8,5 mà theo yêu cầu thìd1 không nhỏ hơn 8,5 nên ta lấy d1=8,5

Chiều dày mặt bích của thân :b =1,5-d =1,5--8,65=13(mm).

Chọn b=14 mm

Chiều dày mặt bích trên của nắp: b1 =1,5 -d1=1,5-8,5=13 (mm)

Chiều dày đế hộp không có phần lồi: p=2,35-d=2,35-8,65=20 (mm).

Chiều dày gân của thành hộp: m=(0,85-1)d1=8(mm).

Chiều dày gân ở nắp hộp.m1=(0,85-1) d1=7mm

Đường kính bulông nền : dn= 0,036A+12=0,036-226+12=20(mm).

Đường kính các buloong khác:

Ơ cạnh ổ d1=0,7dn lấy =14 (mm).

Ghép nắp vào thân : d2=(0,5¸0,6) dn=10 (mm).

Ghép nắp vào ổ:d3=(0,4¸0,6) dn=8 (mm).

Ghép nắp cửa thăm : d4=(0,3¸0,4) dn=6 (mm).

Đường kính bulông vòng chọn theo trọng lượng của hộp giảm tốc với khoảng cách trục A ở 2 cấp 152-226 tra bảng 10-11a và 10-11b ta chọn bulông M16

Số lượng buloong nền :,

Trong đó: L chiều dài hộp sơ bộ lấy bằng 650(mm).

B:chiều rộng của hộp sơ bộ lấy bằng 300(mm).

 Suy ra   , lấy n =4 (bulông).

 *Bôi trơn hộp giảm tốc

Để giảm mất mát công suất do ma sát , giảm mài mòn răng , đảm bảo thoát nhiệt đề phòng các chi tiết bị han  gỉ  cần phải bôi trơn liên tục các bộ truyền trong hộp giảm tốc.

Việc chọn hợp lý các loại dầu , độ nhớt và hệ thống bôi trơn sẽ làm tăng tuổi thọ của các bộ truyền tức là nâng cao thời gian sử dụng máy.

Do vận tốc nhỏ nên chọn phương án ngâm các bánh răng trong hộp dầu . vì vận tốc nhỏ (0,5¸0,8) m/s thì lấy chiều sau ngâm dầu :

 1. Bằng 1/6 bán kính bánh răng cấp nhanh

Bánh răng cấp chậm lấy bằng 1/3 bán kính bánh răng cấp chậm.

Dung lượng dầu trong hộp thường lấy khoảng (0,4 ¸0,8) lít cho 1 KW công suất

 truyền . Theo bảng (10-20) chọn loại dầu AK20 .

Mức dầu trong hộp giảm tốc được kiểm tra bằng que thăm dầu.

 

Tham khảo

      Trịnh Chất – Lê Văn Uyển : Tính toán thiết kế hệ thống dẫn động cơ khí, Tập I,II Nhà xuất bản Giáo dục-1999.

       Nguyễn Trọng Hiệp : Chi tiết máy, tập I và tập II.

Nhà xuất bản Giáo dục.

       Ninh Đức Tốn - Đỗ Trọng Hùng: Hướng dãn làm bài tập dung sai

Trường đại học bách khoa Hà nội – 2000.

      Trịnh Chất : Cơ sở thiết kế máy và chi tiết máy                                                                                              

Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật , Hà nội 1994.

  • Tiêu chí duyệt nhận xét
  • Tối thiểu 30 từ, viết bằng tiếng Việt chuẩn, có dấu.
  • Nội dung là duy nhất và do chính người gửi nhận xét viết.
  • Hữu ích đối với người đọc: nêu rõ điểm tốt/chưa tốt của đồ án, tài liệu
  • Không mang tính quảng cáo, kêu gọi tải đồ án một cách không cần thiết.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

doantotnghiep.vn@gmail.com

Gửi thắc mắc yêu cầu qua mail

094.640.2200

Hotline hỗ trợ thanh toán 24/24
Hỏi đáp, hướng dẫn