THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT nắp đậy CĐKT CAO THẮNG

THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ  GIA CÔNG CHI TIẾT nắp đậy CĐKT CAO THẮNG
MÃ TÀI LIỆU 100400300306
NGUỒN huongdandoan.com
MÔ TẢ 500 MB (tập hợp tất cả các file) Bao gồm tất cả file CAD, file 2D, thuyết minh ...., Bản vẽ chi tiết sản phẩm, lồng phôi, đúc, bản vẽ kết cấu nguyên công, đồ gá, quy trình,..... .Cung cấp thêm thư viện dao và đồ gá tiêu chuẩn.... Ngoài ra còn nhiều tài liệu như tra cứu chế độ cắt, tra lượng dư, hướng dẫn làm quy trình công nghệ và làm đồ gá..........THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT nắp đậy CĐKT CAO THẮNG
GIÁ 500,000 VNĐ
ĐÁNH GIÁ 4.9 21/01/2020
9 10 5 18590 17500
THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT nắp đậy CĐKT CAO THẮNG Reviewed by admin@doantotnghiep.vn on . Very good! Very good! Rating: 5

Mục lục THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT nắp đậy CĐKT CAO THẮNG

LỜI MỞ ĐẦU

Trong cuộc sống xây dựng đất nước hiện nay thì vấn đề công nghiệp hóa hiện đại hóa đóng vai trò quan trọng trong nền công nghiệp nước ta. Trong đó ngành cơ khí nói chung và ngành cơ khí chế tạo nói riêng đóng vai trò quan trọng trong công cuộc xây dựng đất nước.

Hiện nay chúng ta là thành viên của Tổ Chức Thương Mại Thế Giới WTO vấn đề cải tiến các trang bị máy móc hiện đại thật sự cần thiết nhằm đáp ứng sự phát triển của ngành công nghiệp. Để hạn chế tối đa việc nhập các thiết bị máy móc hiện đại, giảm giá thành của sản phẩm trên thị trường, nhằm nâng cao sức cạnh tranh của các sản phẩm cùng loại nhập từ nước ngoài vào thì việc gia công các chi tiết máy đạt chính xác cao thật sự cần thiết.

Đồ Án Công Nghệ Chế Tạo Máy giúp cho sinh viên biết củng cố, tổng hợp các kiến thức đã học , đem áp dụng vào việc chế tạo một chi tiết cụ thể, sao cho chi tiết làm ra đạt yêu cầu về kỹ thuật, làm việc tốt nhưng đồng thời phải dễ chế tạo và có tính kinh tế cao.

Trong đồ án tốp nghiệp em chọn thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết nắp đậy

. Vì vậy phải lập một quy trình công nghệ hợp lý để gia công chi tiết nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường. Quy trình công nghệ phải được thiết kế với mục đích hướng dẫn công nghệ, lập các chỉ tiêu kinh tế, kế hoặc sản xuất và điều hành sản xuất.

Trong quá trình làm đồ án tốt nghiệp không tránh khỏi những thiếu sót rất mong quý Thầy (Cô) đóng góp ý kiến để quy trình được hoàn thiện hơn.

MỤC LỤC THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT nắp đậy

 CĐKT CAO THẮNG

                                                                                                                                               Trang

MỤC LỤC.................................................................................................... 3

DANH MỤC HÌNH ẢNH............................................................................ 5

CHƯƠNG 1:  PHÂN TÍCH SẢN PHẨM................................................... 6

1.1. Phân tích chức năng và điều kiện làm việc của chi tiết........................... 6

1.2. Phân tích vật liệu chế tạo chi tiết............................................................ 6

1.3. Phân tích về độ chính xác gia công......................................................... 7

1.4. Xác định dạng sản xuất........................................................................ 12

CHƯƠNG 2:  CHỌN PHÔI ,PHƯƠNG PHÁP CHẾ TẠO PHÔI VÀ XÁC ĐỊNH LƯỢNG DƯ GIA CÔNG………………………………………….. ...15

2.1.Chọn phôi............................................................................................. 15

2.2. Phương pháp chế tạo phôi................................................................... 16

2.3. Xác định lượng dư gia công ................................................................. 19

2.4. Dung sai lượng dư gia công ................................................................. 20

CHƯƠNG 3:  LẬP BẢNG QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CƠ23

3.1. Mục đích.............................................................................................. 23

3.2. Nội dung.............................................................................................. 23

CHƯƠNG 4: BIỆN LUẬN QUY TRINH CÔNG NGHỆ........................ 24

4.1. Nguyên công 1: Chuẩn bị phôi............................................................. 24

4.2. Nguyên công 2: Tiện thô mặt A, Khoét thô, Khoét bán tinh, Doa thô, Doa tinh lỗ  ................................................................................................... 25

4.3. Nguyên công 3: Tiện thô, Tiện tinh mặt E ....................... 35

4.4. Nguyên công 4: Tiện thô mặt B, Tiện thô mặt D , Tiện tinh mặt B  41

4.5. Nguyên công 5: Tiện thô mặt C  , Tiện tinh mặt A .. 50

4.6. Nguyên công 6: Khoan, Khoét, Vát mép lỗ  .Khoan, Khoét, Doa, Vát mép lỗ ...................................................................................................... 57

4.7. Nguyên công 7: Khoan, Vát mép, Tarô M6......................................... 68

4.8. Nguyên công 8: Khoan lỗ  Khoan lỗ  Khoan, Khoét lỗ ,Vát mép lỗ  , Khoan lõm R3............................................................... 74

4.9. Nguyên công 9: Khoan, Khoét, Vát mép lỗ ............................ 86

4.10. Nguyên công 10:Khoan lỗ : Khoan, Khoét, Doa ,Vát mép lỗ 92

4.11. Nguyên công 11: Xọc rãnh ................................................ 102

4.12. Nguyên công 12: Tổng kiểm tra

CHƯƠNG 5 THIẾT KẾ ĐỒ GÁ............................................................ 106

5.1. Đồ gá khoan  vát mép – tarô M6..................................................... 106

5.1. Đồ gá khoan – khoét lỗ Æ9, khoan  khoét – doa lỗ Æ10................. 115

CHƯƠNG 6 KẾT LUẬN........................................................................ 124

TÀI LIỆU THAM KHẢO......................................................................... 125 

DANH MỤC HÌNH ẢNH

TT

Hình

Nội dung

Trang

1

Hình 1.1

Chi tiết bạc

13

2

Hình 2.1

Sơ đồ đúc bạc

18

3

Hình 2.2

Bản vẽ chi tiết lồng phôi

20

4

Hình 2.3

Thể tích từng phần của chi tiết

21

5

Hình 4.1

Chi tiết lúc ban đầu

24

6

Hình 4.2

Sơ đồ định vị và kẹp chặt tiện thô mặt A, khoét thô, khoét tinh, doa thô, doa tinh lỗ

25

7

Hình 4.3

Sơ đồ định vị và kẹp chặt tiện thô, tiện tinh mặt E

35

8

Hình 4.4

Sơ đồ định vị và kẹp chặt tiện thô mặt B, tiện thô mặt D , Tiện tinh mặt B

41

9

Hình 4.5

Sơ đồ định vị và kẹp chặt tiện thô mặt C  , tiện tinh mặt A

50

10

Hình 4.6

Sơ đồ định vị và kẹp chặt khoan, khoét, vát mép lỗ .khoan, khoét, doa lỗ

57

11

Hình 4.7

Sơ đồ định vị và kẹp chặt khoan, vát mép, tarô M6

68

12

Hình 4.8

Sơ đồ định vị và kẹp chặt  khoan lỗ  khoan lỗ , khoan, khoét lỗ,vát mép lỗ  , khoan lõm R3

74

13

Hình 4.9

Sơ đồ định vị và kẹp chặt khoan, khoét, vát mép lỗ

86

14

Hình 4.10

Sơ đồ định vị và kẹp chặt khoan lỗ : khoan, khoét, doa ,vát mép lỗ

92

15

Hình 4.11

Sơ đồ định vị và kẹp chặt xọc rãnh

102

16

Hình 4.12

Kích thước phôi sau khi gia công

105

17

Hình 5.1

Sơ đồ lực khi khoan 4 lỗ M6

107

18

Hình 5.2

Đồ gá  khoan – vát mép – tarô 4 lỗ M6

112

19

Hình 5.3

Một số chi tiết tiêu chuẩn

113

20

Hình 5.4

Sơ đồ lực khi khoan 2 lỗ

116

21

Hình 5.5

Đồ gá khoan – khoét  – vát mép lỗ , khoan – khoét  – doa – vát mép lỗ

121

22

Hình 5.6

Một số chi tiết tiêu chuẩn

123

CHƯƠNG 1:  PHÂN TÍCH SẢN PHẨM

1.1  PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC CỦA CHI TIẾT:

1.1.1    Chức năng:

...................................................................

 

             • Tiêu chí duyệt nhận xét
    • Tối thiểu 30 từ, viết bằng tiếng Việt chuẩn, có dấu.
    • Nội dung là duy nhất và do chính người gửi nhận xét viết.
    • Hữu ích đối với người đọc: nêu rõ điểm tốt/chưa tốt của đồ án, tài liệu
    • Không mang tính quảng cáo, kêu gọi tải đồ án một cách không cần thiết.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

doantotnghiep.vn@gmail.com

Gửi thắc mắc yêu cầu qua mail

094.640.2200

Hotline hỗ trợ thanh toán 24/24
Hỏi đáp, hướng dẫn